โปร Sectigo Positive SSL Certificate


sectigo positive ssl จัดโปรโมชั่น สำหรับเว็บไซต์ ราคาพิเศษ
1 ปี 1,111 บาท (จากราคาปกติ 1,400 บาท)
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพิ่มการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับเว็บไซต์ของท่านด้วยใบรับรอง Sectigo Positive SSL เหมาะสำหรับเว็บไซต์ ที่ต้องการใบรับรอง SSL ราคาประหยัด ตรวจสอบง่าย รวดเร็ว และรองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ทั่วไป ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสั่งซื้อบริการ SSL Sectigo Certificate เฉพาะวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 63 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น 11:11

เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดใหม่ ต่อายุ ย้าย โดเมน .tv ราคาพิเศษ 1,111 บาท จากปกติ 1,299 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษจิกายน 2563
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .in.th / .co.th


โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .co.th / .in.th
.in.th 349 บาท/ปี (จากปกติ 428 บาท/ปี)
.co.th 659 บาท/ปี (จากปกติ 799 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .in.th / .co.th วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org


โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org
.org 329 บาท/ปี (จากปกติ 599 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .org วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น .art

เงื่อนไข โปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมนปีแรก โดเมน .art ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ปรับปรุงล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2020
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120