รับโดเมน .co.th ฟรี 1 ปี - สำหรับนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนโดเมนใหม่ / ย้ายโดเมนเข้า กับ “ดอทอะไร”


📌 สำหรับนิติบุคคล เพียงจดทะเบียนโดเมนใหม่ หรือย้ายโดเมนเข้า กับ "ดอทอะไร" (gTLD โดเมนใดก็ได้)
รับสิทธิ์จดโดเมน .co.th ฟรี 1 ปี
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นเฉพาะจดทะเบียนโดเมนใหม่หรือย้ายโดเมนเข้า (gTLD) 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นเฉพาะนิติบุคคล และเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนโดเมน .co.th มาก่อน
  3. รับฟรี โดเมน .co.th 1 ปี ตามเงื่อนไข https://www.dotarai.co.th/index.php?page=agreement
  4. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อเพื่อรับโดเมน หรือสอบถามเพิ่มเติม:
https://register.dotarai.com
Email: support@dotarai.co.th
LINE ID: @Dotarai (มี@ด้วยนะ)
แอดไลน์คลิก: https://lin.ee/e4T4ufh
ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120