DotArai Support โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 อีเมล์: support@dotarai.co.th
    

นโยบายการใช้คุกกี้ของดอทอะไร

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ เนื่องจากจะอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่: www.allaboutcookies.org

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ของดอทอะไร
บริษัท ดอท อะไร จำกัด (“ดอทอะไร”) ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ www.dotarai.co.th และ www.dotarai.com (“เว็บไซต์”) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยคุกกี้บางประเภทที่ดอทอะไรใช้มีความสำคัญต่อการทำงานของบริการบนเว็บไซต์ และคุกกี้บางประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานบนเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ดอทอะไรสามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้เกิดความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ท่าน คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ที่มีอยู่ชั่วคราว ซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ และคุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้โดยดอทอะไร
ดอทอะไรมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้การได้ และคุกกี้บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• จดจำชื่อโดเมนที่ท่านค้นหา
• จดจำภาษาที่ท่านเลือกในการเข้าใช้งานระบบ

คุกกี้สำหรับการใช้งาน:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน
• ทำให้มั่นใจว่าการใช้งานเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง

คุกกี้ปฏิบัติการ:
จะถูกใช้งานเพื่อ
• พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์
• พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
คุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
• ทำให้สามารถให้บริการบางประเภท ซึ่งบริการดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีคุกกี้ เช่น การชำระเงิน เป็นต้น
• ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมซ้ำในครั้งถัดไป
• จดจำว่าเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ใช้ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านตามบัญชีของท่านแล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อผู้เข้าใช้หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บเพจบนเว็บไซต์ทุกครั้ง
• คอยสำรวจจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้การได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ดอทอไรมั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์มีความรวดเร็ว
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ดอทอะไรเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อให้ดอทอะไรสามารถพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

คุกกี้ของบุคคลที่สาม:
ดอทอะไรเลือกใช้คุกกี้ Google Analytics ในการวัดผลและประเมินการใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้คุกกี้นี้อนุญาตให้ Google สามารถจัดส่งบริการของตนเองให้กับท่านได้ หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้คุกกี้ดังกล่าว โปรดดูที่นโยบายของ google ดังนี้
• เงื่อนไขการให้บริการ Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/th.html
• นโยบายความเป็นส่วนตัว Google: https://policies.google.com/privacy

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้
โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดหรือไม่ใช้คุกกี้ระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ บริการหรือหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์บางอย่างอาจใช้การไม่ได้ตามที่คาดหมาย
หากท่านต้องการปิดการใช้หรือลบคุกกี้ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ที่ใช้กันทั่วไปและวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
• Apple Safari
https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac
• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
• Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/th-th/help/278835
• Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/th/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการลบและควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org

การติดต่อ
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ โปรดติดต่อ ไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของเราได้ทางอีเมลที่ dpo@dotarai.co.th หรือท่านสามารถส่งจดหมายถึง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดอทอะไรจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน

 

 


 
 

 
2C2P Cash and Card Payment Processor